de bruine rat of Rattus norvegicus.


De bruine rat op een duitse schoolplaat, onder de bruine rat, boven de zwarte rat.
Een schoolplaat van Jos BeerensSloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


bruine rat

Een dier welke op alle plaatsen van de wereld
voorkomt en zich biezonder goed aan wisselende
omstandigheden kan aanpassen. Bruine ratten
gedeien vooral in de omgeving van de mens.
Alleen op de zuid-pool kunnen bruine
ratten zich niet handhaven.

bruine rat en riolering

Een modern rioleringssysteem is de beste
manier om bruine ratten overlast in steden
te beperken. Een slecht rioleringssysteem
wordt door de ratten als een metro gebruikt.
Ratten zijn uitstekende zwemmers welke
ook onder water voedsel kunnen vinden.
Ratten overlast ontstaat altijd door
afval problemen. Dat neemt niet weg dat
bruine ratten ook zonder de mens
zichzelf in de natuur kunnen handhaven.

bruine rat in India

Het ontbreken of in slechte staat zijn
van een rioleringssysteem zorgt voor
grote overlast van bruine ratten in
India. Nog belangrijker is de schade
aan de oogst welke bruine ratten aan
India toebrengen.

bruine rat voedsel

Ratten hebben vooral veel granen nodig.
Maar eten bijna alles: bessen, noten,
insecten, wormen, maar ook muizen,
en vogels.
Ratten zijn dol op gebakken ei en kaas.
In de winter duiken ratten naar zoetwater-
mosselen, zoals Zwanenmossel, Vijvermossel,
en Schildersmossel.

bruine rat en zwarte rat

De bruine rat heeft de zwarte rat
verdrongen in Europa .
De bruine rat heeft enkele voordelen
boven de zwarte, vooral dat de bruine
rat sterker is en een zwarte rat doodt
(en ook opeet) als het de kans krijgt.
Ook is de bruine rat beter aangepast
aan de kou. Een zwarte rat is een
betere klimmer, ook al door de langere staart.

bruine rat als huisdier

Een rat is een sociaal dier, in zijn
eentje worden ze humeurig, en het is om
die reden belangrijk om meerdere ratten
bij elkaar te houden. Neem dan altijd
dieren van een geslacht: mannetjes zijn
aanhankelijker, groter en rustiger dan
de vrouwtjes.

bruine rat en zindelijkheid

Wanneer de rat bij de mens is, is het
dier ook zindelijk. Maar blijft dat niet
voor een lange periode.

bruine rat chirpen

Een aardig iets aan een rat zijn
de vele geluiden welke ze kunnen
maken en welke met wat moeite uit
elkaar gehouden kunnen worden.
Een merkwaardig iets is dat bruine
ratten kunnen lachen. Dat kan met
een bat-detector worden waargenomen
want het bevindt zich net buiten
de gehoor grens en wordt chirping
genoemd. Ze doen het wanneer ze
geaaid worden of gekieteld, of
iets lekkers krijgen.huisdierenOp deze website staan enkele minder bekende dieren
genoemd welke als huisdier te houden zijn.
Enkele van deze dieren staan op de Rode lijst.

eekhoorn
zilvermeeuw
ekster
gans
eend
parelhoender
pauw
kip
parelhoender
poelslak
wijngaardslak
zeekat
egel
reiger
zwarte waterkever
groene kikker
bruine kikker
kamsalamander
waterbuffel
wild zwijn
bruine rat
dwergmuis
huismuis
minivarken
konijn
hazelworm
kauwbruine rat bestrijding

De belangrijkste manier om de bruine rat
te bestrijden is door het voedsel aanbod
weg te nemen. Het meest effectief is om
voedsel in goed afsluitbare dozen/potten
te bewaren.
- denk ook aan het volgende:
zakken met graan/veevoer zijn door ratten
eenvoudig open te knagen :
laat ze op pellets staan, en zet ze niet
tegen de muur.
- strooi voer voor pluimvee en vogels
niet los, maar geef het in een bakje.
- bewaar vuilniszakken in een kliko.

bruine rat en gif

Als rattengif worden vooral warfarine
en coumarine derivaten gebruikt.
De rat gaat pas na enkele dagen eraan dood,
zodat er geen angst voor het lokaas ontstaat:
Deze angst wordt ook aan andere ratten
overgedragen (bait-shyness).
Het meest gebruikt is coumatertryl,
warfarine woprdt ook veel gebruikt,
hiervoor bestaat wel resistentie maar
niet in de Benelux.

bruine rat klemmen

Bestrijding met klemmen en vangkooien werkt
slecht bij ratten. Ook gebeuren er veel
ongelukken mee: katten, honden en kippen zijn
nieuwsgierig van aard, ratten hebben juist
neofobie; ze vertrouwen geen voorwerpen die
nieuw zijn, en gaan dan vooral op de geur af.
Plaats de klemmen in de buurt van het rattenhol,
het beste in de looproute (wissel) van de rat.
Het beste lokmiddel is chocolade of kaas.

bruine rat met honden bestrijden

Sommige terriers zijn uitstekende rattenbestrijders,
dit is een methode welke in Engeland nog
op professionele wijze wordt gedaan :
2 keer per jaar komt dan de rattenvanger
langs met Patterson terriers en vangt
een deel van de populatie.

katten en ratten


Het houden van katten is zeer effectief
om ratten en muizen weg te houden:
niet zozeer doordat een kat muizen of
ratten vangt, maar kattengeur werkt
afschikwekkend.

bruine rat karakter

neofobie : angst voor nieuwe voorwerpen,
dit is de belangrijkste reden dat
klemmen niet werken. Een andere reden
is dat de geur van de klem verdacht is.
slecht zicht : een rat heeft slechte ogen,
het leeft vooral s'nachts en vertrouwt
op de gevoelige oren, scherpe reukzin,
en gevoelige snorharen .

bruine rat en ziekte van Weil

Leptospirosis of ziekte van Weil ontstaat
door bacterien welke in de nieren van
de bruine rat leven, maar waar het dier
zelf geen hinder van heeft: De bacterieen
leven in de nieren en de rat is dus een
verspreider van deze bacterien via de urine.
De ziekte van Weil kan voorkomen worden
het via hygiene, bestrijding via antiobiotica.
De ziekte van Weil wordt via een bloedtest aangetoond.

bruine rat en toxoplasmosel

toxoplasmose wiordt door veel dieren verspreidt,
de kat vooral, maar de rat ook. Het verspreidt
zich via de aarde. De toxoplasmose parasiet
veroorzaakt vooral afwijkingen bij embryo's.

bruine rat en rat byte fever

Na een beet door een rat ontstaat soms
koorts en uitslag opde voetzolen en handpalmen.

bruine rat en honden en katten

Sommige honden en katten zijn ratten vangers,
het is zinnig om deze dieren in te enten
voor de ziekte van Weil.