watermeloen

watermeloen


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
watermeloen

Watermeloen is een veel gegeten vrucht in met name Azie en Afrika, maar ook in zuid-Amerika. Vooral waar de zware vruchten goedkoop vervoerd kunnen worden, dus langs de kust en rivieren, is er veel handel in. Watermeloen bestaat vooral uit water , het sponsachtig bestaat vooral uit water, met daar tussen de watermeloenpitten.


watermeloen en gezondheid

Watermeloen bevat citrulline, de voorloper van arginine
, een natuurlijke bloedvat ontspanner waar veel van
wordt verwacht. Toekomstige reclame campagnes zijn
hierop gericht.

watermeloenpitten

In Azie worden de watermeloenpitten veel gegeten. Het is een bijproduct van de meloenverkoper, die de pitjes verzameld en roosterd. De verkoop in Afghanistan en Pakistan gebeurd vaak door kinderen.

Pyrazol

Pyrazol is een enzym wat in meloen pitten voorkomt met interresante eigenschappen: het remt lever alcohol dehydrogenase. Maar het speelt ook een rol in tumor modellen wegens het sterk cytotoxisch effect. Pyrazol is een stof met een klein moleculair gewicht, wat het ook interesant maakt in farmacodynamische toepassingen als cytotoxische stof.

Een watermeloen kan geweldig groot worden. Het zoeken is juist naar kleinere meloensoorten.familie van de komkommerachtigen, Cucurbitae


Een familie van vooral eenjarige, snelgroeiende klimplanten, welke ranken vormt, en zich daarmee aamn andere planten optrekt. De bloemen zijn vijf tallig en de 5 meeldraden staan vaak als 2 maal 2 vergroeid en 1 alleenstaande meeldraad. Deze familie heeft vaak last van meeldauw
tijdens vochtige periodes:

komkommer
augurk
pompoen
Watermeloen of Citrullus vulgaris
Kiwano of Cucumis metuliferus
Courgette
Sopropo
Wilde meloen, karchi
sukwa of turai
lauki of Poe, fleskalebas
patisson

Niet eetbaar:
heggerank
Echinopepon wrightii
thladiantha dubia
Springkomkommer of Ecballium elaterium