twee-ogige Clepsine of Glossiphonia complanata

Twee-ogige ClepsineSloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
twee-ogige Clepsine


Een bloedzuiger welke in sloten, poelen en meren leeft
en daar jaagt op slakken, wormen (zoals tubifex) en
zoetwatermosselen. Vooral in eendekroost-sloten komen
ze veel voor, want hierin leven veel van hun prooien.
Clepsines kunnen niet zwemmen en bewegen zich traag voort.
Er zijn twee soorten Clepines: de twee-ogige en de zes-ogige
de laatse komt iets meer voor.
Clepsines zijn tot
2 centimeter lang.concurrentie clepsine

De voornaamste prooidieren zijn de poelslakken en
posthoornslakken. In hetzelfde leefgebied komt ook
een andere bloedzuiger voor, de Helobdella stagnalis,
welke op dezelfde prooien jaagt. De Helobdella is
ongeveer even effectief is en komt dezelfde aantallen
voorkomt voor. Maar beide dieren hebben een
verschillende jachtmethode: Helobdella stagnalis is
een jager die ook achtervolgt, terwijl de twee-ogogige
Clepsine vanuit de hinderlaag aanvalt. Voor niet bewegende
prooien (zoetwatermosselen) zijn beide even effectief.visitors English snail leech | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

| Email: sysopje@yahoo.com | |
Google
WWW www.waterwereld.nu
Stumble It!