waterspin of Argyroneta aquaticaSlootleven in een gezonde sloot. een schoolplaat van M.A. Koekkoek
1 Groene kikker
2 Bruine kikker
3 kikkervisjes
4 Geelgerande watertor met larve (Dytiscus marginalis)
5 Waterspin (Argyroneta aquatica)
6 watersalamander (Trituris vulgaris )
7 ringslang (Natix natrix)
8 kokerjuffer, larve van de schietmot (Trichoptera)
1 aarvederkruid (Myriophyllum spicatum)
2 Gele plomp, bloem en blad (Nuphar luteum)
3Waterrannonkel (Batrachium aquatilis)
4 Voorjaarssterrekroos (Callitriche verna)Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


waterspin
Argyroneta aquatica

De waterspin is een prachtig dier om te
te bestuderen. Het leeft het grootste deel van
zijn leven in een grote luchtbel, een decimeter
onder water.
Hier wacht de spin af tot er een prooi in de
buurt is. Een groot deel van de tijd brengt
de spin door met het op en neer gaan naar
de oppervlakte om de lucht in de bel te
verversen. Maar soms gaat de spin op jacht
en kan dan flink snelheid ontwikkelen.
Deze spin heeft een krachtig gif waarmee
het ook grotere vissen, watersalamanders en
kikkervisjes aanvalt.
En soms ook vingers. Maar meestal zijn de
prooien kleinere slootbewoners zoals
watervlooien, zoetwaterkreeftjes,
en waterkevertjes.


verspreiding van de waterspin


De waterspin is de enge soort welke in het water
leeft. De soort komt alleen voor in het noordelijk
deel van Europa. En dan alleen in zuurstofrijk water
welke arm aan verontreiningen is. De waterspin is
nergens talrijk, en wordt zeldzaam.de luchtbel

De waterspin maakt met behulp van draden een
duikersklok. Als deze gereed is brengt het
voortdurend luchtbelletjes van de oppervlakte
in die duikersklok.
De spin kruipt vervolgens in die met lucht
gevulde klok en bespringt van daaruit de
langszwemmende prooien.
Jonge spinnen jagen op Watervlooien of Daphnia
S'nachts wil de spin de duikersklok soms
ook verlaten, en jaagt dan zwemmend op
larven van waterinsecten, zoals Libellelarve.
Als de sloot zuurstofrijk water bevat, dus
schoon water, kan de spin lang in zijn luchtbel
blijven. Waterspinnen hebben om deze reden,
en omdat ze met de ogen jagen, zuiver slootwater nodig.
Grootste vijand van de waterspin is de Geelgerande Waterkever
De waterspin overwintert in zijn klok, vanaf de herfst
verblijft dit mooie dier in de klok.de luchtbel van de waterspin als kieuw

Recent onderzoek door Professor Roger Seymour
(School of Earth & Environmental Sciences,
University of Adelaide) en Dr Stefan Hetz
(Institute for Biology, Humboldt University)
laat zien dat de luchtbel het de spin mogelijk
maakt om bijna het hele leven onder water
door te brengen.
De zuurstof werd gemeten met behulp van
een microsenbsor, een optode.
De zuurstof welke de spin verbruikt
wordt omgezet in kooldioxide, welke direct
in het water oplost. De zuurstof wordt
gedeeltelijk aangevuld door het omringende water.
De stikstof lost geddeltelijk op in het water
waardoor het noodzakelijk is de lucht aan te vullen.
Het belangrijkste wat het ondezoek duidelijk
maakte is de spin maar weinig tijd en energie
en tijd stopt in het aanvulen van de
luchtvoorrraad, zelfs niet op een warme dag.
Roger Seymour and Stefan Hetz, The diving bell and
the spider: the physicall gill of Argyroneta aquatic,
The Journal of Experimental Biology, 9 juni 2011waterspin in een terrarium, een
prent uit 1903. Aquaria zagen er toen anders uit:
Zowel boven als onder de waterspiegel
is er leven, het ronde aquarium staat op een
tafeltje in de huiskamer voor het raam.
Er is dus geen achtergrond in het aquarium.
De zwarte spinnende waterkever, salamanders en
stekeltjes en de waterspin waren de bekendste
waterdieren. Omdat er geen zuiveringsapparatuur
bestond, was het noodzakelijk om zoveel mogelijk
een natuurlijk evenwicht in de bak te houden, dus was de hoeveelheid dieren laag.
De ronde vaas was een kostbaar bezit.
De waterspinnen gebruiken spindraden waarlangs ze omhoog
en omlaag klimmen en spindraden waarmee de klok
wordt vastgezet, een plaat uit Brehm.

waterspin in het aquarium

De waterspin is de parel van elk inheems of
slootaquarium, de spin is een wondertje om naar
te kijken. Maar soms sneuvelen in zo'n aquarium
kleine vissen en jonge amfibien. De beet van de
spin in de vingers is ronduit gemeen.
illustraties van A.E. Brehm


Alfred Brehms (1829-1884) is de aucteur van
"Tierleben ", vertaald als "Het leven der dieren"
(Brehms Life of animals). De volgende illustraties
zijn uit deze uitgave:

slangen
wantsen
slakken
eekhoorn
egel
degenkrab
zilvermeeuw
zeekat
kabeljauw
vink en distelvink
salamanders
nachtvlinders
wolzwever, aardhommel
zijdevlinder
salamanders
infusoria
poliep of hydra
Portugees oorlogsschip
raderdiertjes of rotiferia
muurhagedis
mosselkreeftje
schorpioenvlieg
spiraalkokerworm
passiflora


gravures uit Brehms:

hommel
bonenkever
graafwesp
vliegen
strandkrab
pissebed
zee-egel, zeelelie
porpita en velella of bezaantje
bloedkoraal
meivliegen
dagvlinders
petrobius maritimus
poelslak
loopkevers
waterwantsen
vlokreeft
veldkrekel
zoetwaterpissebed
zeenaald
groene kikker
zoetwaterpissebed
glimwormen
waterspin
schol
rode bosmier
konijn
huiskrekel
platwormen
ribkwallen
goudwesp


Lampert

In 1925 verscheen het boek "Leben des binnengewasser van Lampert. Aan deze uitgave werkte ook B.Brehm mee. Dit boek bevatte enkele zeer mooie platen. Ook laat dit boek zien welk rijk leven er toen in Duitsland in sloten , meren en rivieren te vinden was. Op deze website zijn de volgende platen te vinden :

spinachtigen
poliepen
zoetwatermosselen
waterinsekten
kokerjufffers
kroosvlinder