Chaetogaster limnaei

Cheitogaster limnaei


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Chaetogaster limnaei
de Chaetogaster limnaei is een kleine worm
(enkele millimeters lang) met een transparant lichaam.
Deze worm leeft in het slakkenhuis of op het lichaam
van waterslakken zoals de Grote Poelslak.
De Chaetogaster limnaei heeft een geleed lichaam.


commensaal ectosymbiose

Deze worm voedt zich met dieren welke de slak
tegenkomt. Het reist mee met de poelslak en is
door het slakkenhuis beschermt tegen rovers.
De slak ondervindt hier geen merkbare
hinder van, mogelijk heeft de slak er zelfs
voordeel van de Chaetogaster, omdat deze tegen
parasieten beschermt.
Maar Chaetogaster limnaei kan ook zonder
de slak in leven blijven en voedt
zich dan met name met rotiferia en algen en
trematoden (kleine wormen). Mogelijk heeft de slak
voordeel van de Chaetogaster, omdat deze tegen
parasieten (trematoden) beschermt.
voortplanting

De Chaetogaster limnaei plant zich voort door
een proces wat lijkt op knopvorming. Het dier
splitst zich dan uteindelijk in twee delen.Microscopische foto's zijn op de volgende
websites te vinden:
rotiferia
mysis
witte muggelarve
waterdruppel
cyclops
diaptomus
infusoria
beerdiertje
bryozoa
plankton
polysiphonia
plumatella repens
zeevonk
Naididae

de familie van de Naididae or Tubificidae zijn
clitellate oligochaete wormen welke in zoet
water leven.
Alle clitellate wormen zijn hermafrodiet. De oude
naam was gegeven door de bekende tubifex.
Op deze website zijn te vinden:
Tubifex
chaetogaster limnaei

visitors English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

| Email: sysopje@yahoo.com | |
Google
WWW www.waterwereld.nu
Stumble It!