kruisspin of Araneus diadematus

kruisspin


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
Kruisspin
Een grote inheemse spin, met op de rug witte vlekken
welke een kruis vormen. Deze spin maakt een groot web
in de vorm van een wiel.

kruisspin gevaarlijk?


Een kruisspin is voor een mens niet gevaarlijk. Zelfs vogels hebben er niets van te vrezen. Het gif is niet erg krachtig.

kruisspin gif


De kruisspin doodt zijn prooi met gif. Door holle gifkaken wordt het gif in de prooi gespoten. Spinnengif bestaat uit een mengsel van eiwitten en enzymen, deze stoffen veroorzaken een verlamming bij insecten, maar niet bij dieren. Door de enzymen wordt de inhoud van de prooi opgelost. De spin verteert zijn prooi dus uitwendig.


vrouwtjes kruisspin, een foto van : Adri


de kruisspin en het nageslacht
De kruisspin legt in het najaar de eitjs welke
in het voorjaar uitkomen, er kruipen dan mini kruisspinnen uit. Vanaf die tijd groeit de
kruisspin.


Rondom het huis, een illustratie van M.A. Koekkoek:
kruisspin
tuinslak
wegslak
regenworm
duizendpoot
huisspin


Kannibalisme bij kruisspinnen is een normaal verschijnsel.
Een foto gemaakt in een warme novembermaand door
cornelis van Mierlo een natuurliefheber.
Het vrouwtje eet vaak het bevruchtend mannetje op,
maar ook collega's zijn niet veilig: Een vrouwtje
spint hier een ander vrouwtje in.

  Het web van de kruisspin .


  Het bouwen van een web

  De kruisspin zoekt eerst een goede plek voor zijn web.
  Het web wordt bij voorkeur zo geplaatst dat aan een
  zijde zich iets bevindt wat insecten aantrekt zoals bloemen.
  Wanneer zo'n plek gevonden is laat de kruisspin
  eerst een draad recht omlaag a.
  En vervolgens een draad onderlangsb,
  c en d complementeren het raamwerk .
  De lijn e wordt van boven naar beneden getrokken,
  en bepaalt het middelpunt waar vde spin een draadkluwen
  produceert f. de draadspaken worden nu getrokken.
  De spin let goed op dat het middelpunt in het midden
  blijft en past de spanning in de draden aan met
  behulp van een spandraden i.
  Waneer de draadspaken voltooit zijn dan wordt vanuit
  het middelpunt begonnen met de kruldraden. De kruldaden
  zijn dus een lange spiraal en worden veel slapper
  geweven, zodat zij iets slap hangen.
  Bereikt de kruisspin een spandraad j dan stopt het dier
  en gaat dan van buiten naar binnen. Het aantal kruldraden
  verdubbelt dan.
  Het web is nu klaar.
  De spin neemt nu plaats met de kop omlaag.
  Het dier wacht op trillingen veroorzaakt door de prooi,
  meestal een mug of vlieg. Deze neemt het waar met de telegraafdraad,
  welke dikker is en de spin met het centrum
  van het web verbindt.  De kruisspin in haar web.
  Het web van de kruisspin in de morgendauw. Een prachtige herfstfoto van Bert Veerman. Voor meer van zulke foto's kijk bij zijn Fotopagina


  Bij regen en nachtvorst schuilt de kruisspin tussen
  bladeren maar neemt een zg telegraafdraad mee waarmee
  het in contact blijft met het web.
  Te grote prooidieren beschadigen het web, ook harde wind, regen en nachtvorst.  De draad verlaat het lichaam door een spintepel.


  Het web is klaar, de kruisspin wacht af.
  Al deze mooie foto's zijn van adri


  De kruisspin, vrouwtje ,1 gifklier en 2spintepel, met de draad aan de bovenkant.
  eeb afbeelding uit "Brehms"


  Alles over spinnen

  en spinachtigen

  Watermijt

  Waterspin

  Hooiwagen, phalangium opilio

  Hooiwagenspin

  Kruisspin

  wespspin of tijgerspin

  Mitopus morio

  Huisspin
  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!