Cyclops


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |

copepods zijn veel sneller dan hun vijanden
en hun concurrenten
Deze kreeftachtigen zijn in zoetwater te vinden:
1 Diaptomus met eieren
2 Cyclops met eieren
3 Canthocamptus
4 Mosselkreeftje
(cypris)
5 watervlo (dapnia)
6 snuitkreeft (daphnia sp.)
7 glaskreeft(leptodora kindtii)
Nauplii zijn de jonge stadia van cyclops en hebben een ander
uiterlijk dan de voiwassen cyclops: Nauplii zweven tussen het
phytoplancton en voeden zich met eencelligen algen en dieren,
bacterien , wieren etc.


De voedingswaarde van levend voer.
De voedingswaarde van cyclops.

  Cyclops


  Cyclops Strenuus
  Duits: Ruderfusstiere

  De Cyclopen (een-ogen) zijn snel bewegende algenetende
  zoetwater diertjes. Ze zijn twee tot 3 milimeter groot
  en planten zich veel minder snel voort dan de watervlooien (Daphnia).
  Opvallend is de wisselende kleur:meestal wit maar bruin,
  groen en geel is allemaal mogelijk.
  Stekeltjes zoeken tussen zwermen
  Daphnia de Cyclops uit, deze vinden ze lekkerder.
  Jonge salamanders hebben moeite de snelle
  cyclops te vangen. Cyclopen kunnen gekweekt worden
  op dezelfde manier als watervlooien, de belangrijkste
  concurrent. In het weinige wat erover bekend is
  duikt dan telkens op dat dode bladeren op de bodem
  de kweek bevorderen. Maar voor mij is het bijvangst
  wanneer ik op watervlooien vis met een fijn schepnet.
  In het voorjaar is jonge cyclops massaal in plassen te vinden,
  uitstekend voer voor jonge vissen.
  Cyclops (en Daphnia en diaptomus) is vooral
  te vinden in water waar ook eenden voorkomen.
  De grote waarde van Cyclops is vooral in de winter,
  wanneer daphnia uit het water verdwenen is. Voor zowel
  dapnia als cyclops geldt dat hun
  voedingswaarde aanzienlijk minder is dan van de rode muggelarven


  cyclops, vrouwtje met eieren,te midden van draadalg,
  brak water, winter (levend 10x)


  de 5 ei-stadia en de nauplius, dwz de jonge cyclops.
  De larve van de cyclops, nauplius, is met het
  blote oog niet te zien, het is onderdeel van
  het plankton van de sloot, en drijft daarin mee.

  gedrag
  Cyclops vallen op omdat ze vaak alleen zijn en snel
  door het water heenschieten, ze bewegen zich horizontaal.
  De beweging is als een roeiboot en dat wordt dan veroorzaakt
  door de slagen van de antennes. Cyclops reageren veel
  sneller en doeltreffender op vijanden dan Daphnia. Dat
  moet ook wel omdat de meeste andere waterbewoners hun
  naar het leven staan. Cyclops wordt net als de watervlo
  door licht aangetrokken en zwermen naar het hoekje
  van de vijver of aquarium waar het licht het sterkste is.
  Sīavonds bevinden ze zich in diepere waterlagen.
  De hydra is een grote vijand van cyclops. De
  vangarmen verlammen cyclops en trekken het
  naar binnen. Voor meer hierover bij kijk bij
  eendekroos en hydra
  vijanden
  De grootste vijand van cyclops is de vis (stekeltjes)
  en de hydra
  en de grootste concurrent de watervlo (daphnia).
  Maar cyclops is sneller dan iedereen, en ook veel
  sneller dan salamanders, zoals kamsalamander:


  20x vergroot : een levende, dus ongekleurde
  cyclops: ze hebben van zichzelf nauwelijks pigment dus
  zijn onder de microscoop moeilijk te zien ,
  door hun hoge snelheid.  morfogie van Cyclops


  Het volgende moge behulpzijn om de verschillende dieren
  van het zoetwater-zooplankton uit elkaar te houden:


  Levend voer

  Op deze website is een grote collectie
  levend voer te vinden: hoe ze zelf te kweken, hoe ze te voeren,
  hoe ze te bewaren en met veel tips.


  Voor vissen en salamanders


  Daphnia
  Cyclops
  Diaptomus
  Infusoria
  Artemia
  Rode mug
  Zwarte mug
  Witte mug
  Mysis
  mosselkreeftje
  Rotifers
  Azijnaaltjes
  Microwormen
  Witte wormen
  Tubifex
  Steurgarnaal


  Voor kikkers, reptielen en spinnen:


  azijnvliegje
  Fruitvliegje, bananenvliegje
  krulvlieg
  huisvlieg
  Collembola
  Krekels
  Weideplankton
  Bonenkever
  Rijstmeelkever
  meelworm

  Microscopische foto's zijn op de volgende
  websites te vinden:
  rotiferia
  mysis
  witte muggelarve
  waterdruppel
  cyclops
  diaptomus
  infusoria
  beerdiertje
  bryozoa
  plankton
  polysiphonia
  plumatella repens
  zeevonk

  visitors English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!