Infusoria kweken

infusoria


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


infusoriaduits: Pantoffeltierchen, Glockentierchen,
Amöben, Geißeltierchen )

Onder infusorien worden eigenlijk alleen de
protozoa ( Ciliaten)verstaan. Maar in het
spraakgebruik worden met infusoria ook rotifera
en bacterieen bedoeld, die ik op een andere
plaats behandel. De reuzen onder deze
eencelligen kunnen net met het oog waargenomen
worden. Maar de meeste zijn veel te klein.
Ze eten bacterien en algen en
zijn nuttige wezentjes. De bekendste is het
pantoffeldiertje, Paramicium


Infusoria als voedsel

Infusoria zijn het voedsel van vele kleine vissen,
garnalen (artemia) en salamanders. Ze kunnen ook gebruikt
worden om weer andere microscopische diertjes
te kweken zoals mosdiertjes. Infusoria zijn dankbare
objecten voor onder de micrscoop


Infusoria kweken

Dat gaat heel gemakkelijk: mest wat stro bevat enkele
dagen in de zon laten staan: pantoffeldiertjes krioelen
dan in het water. Het probleem van deze en soortgelijke
methodes is dat op zo´n manier er erg veel bacterieen
en rotifera en insekteneieren meekomen.
Met behulp van een oog of oor druppelaar kan dan telkens
een beetje afgenomen worden. Met behulp van gist en een
monocultuur van paramycea (pantoffeldiertje).
is een veel veiliger, snellere aangroeiende en vooral
ook rijkere opbrengst van infusoriate verktijgen. Hydra
en cyclops
zijn de grote vijanden van het infusoria.


het maken van een reincultuur Infusoria

Voor het maken van een reincultuur van met name
pantoffeldiertje is het volgende recept beproefd:
Doe slabladeren in een emmerwater, laat drie dagen
staan. Er vormt zich een troebele wolk, een mengsel
van infusoria en afval. neem met een plasic spuit ,
net onder het oppervlak water af:
spuit dit door een zakdoek/theedoek etc in een reageerbuisje:
dit water is vrij zuiver infusorien startcultuur.
Het bevat dus twee reinigings stappen : doek filtratie
en concentratie van infusoria vlak onder het oppervlak.
Een reincultuur infusoria maken.


de indeling van Infusoria


Hierin is recentelijk wat veranderd: de infusoria
worden nu onderscheiden van de diatomeen (met kalkskelet)
en de rotifera (kleine wormen), wat onder infusorien wordt
benoemd is dus wat beperkter.
Er zijn drie soorten infusoria:


-de ciliaten
-de flagellaten
-de tentaculifera
De bekendste vertegenwoordiger van de ciliaten
is het bekende pantoffeldiertje. De reuzen onder de
pantoffeldieren zijn net zichtbaar met het ongewapende
oog. Pantoffeldieren zijn makkelijk te kweken, ze
voeden zich met bacterien die met behulp van haartjes
of cilien naar de mond gevoerd worden.
Deze worden naar de mond gevoerd: het cytostoom.
Het pantoffeldiertje heeft vele afweermechanismes
waarmee het roofdieren vermijdt, maar ook trichocysten
waarmee het naaldjes afschiet.


Een grote vijand van het pantoffeldiertje is
Didinium Nasutum of neusdiertje, een infusoriedier
met een uitsteeksel waarmee het pantoffeldiertjes
leegzuigt. Dit diertje draait als een tol
door het water op zoek naar prooi welke het met de
"neus" aanvalt.


Stentor is een vastzittend diertje, tot 1 mm groot.
Het is beter bekend als trompetdiertje.
Het is bezet met een krans tentakeltjes.

Vorticella of het klokdiertje is ook
vastzittend op plantebladeren.
Ze leven van bacterieen welke gevangen worden met trilhaartjes. Vorticella zijn masaal aanwezig op zoetwater plantenbladeren waar ze in enorme kolonies leven. Spirostomum is wormachtig en zeer lang voor een eencellige: tot 4 millimeter. opzienbarend is het vermogen zich samen te trekken


illustraties van A.E. Brehm


Alfred Brehms (1829-1884) is de aucteur van
"Tierleben ", vertaald als "Het leven der dieren"
(Brehms Life of animals). De volgende illustraties
zijn uit deze uitgave:

slangen
wantsen
slakken
eekhoorn
egel
degenkrab
zilvermeeuw
zeekat
kabeljauw
vink en distelvink
salamanders
nachtvlinders
wolzwever, aardhommel
zijdevlinder
salamanders
infusoria
poliep of hydra
Portugees oorlogsschip
raderdiertjes of rotiferia
muurhagedis
mosselkreeftje
schorpioenvlieg
spiraalkokerworm
passiflora


gravures uit Brehms:

hommel
bonenkever
graafwesp
vliegen
strandkrab
pissebed
zee-egel, zeelelie
porpita en velella of bezaantje
bloedkoraal
meivliegen
dagvlinders
petrobius maritimus
poelslak
loopkevers
waterwantsen
vlokreeft
veldkrekel
zoetwaterpissebed
zeenaald
groene kikker
zoetwaterpissebed
glimwormen
waterspin
schol
rode bosmier
konijn
huiskrekel
platwormen
ribkwallen
goudwesp