Dovenetel


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


de witte dovenetel of lamium albumEen veel voorkomend kruid, welke in het voorjaar
snel uit de wortelstokken omhoog komt.
De witte dovenetel komt daar voor waar ook reuze berenklauw
en de Brandnetel groeit, dus
voedselrijke vochtige grond aan de rand van het bos.
De witte dovenetel bloeit in de zomer met geelachtige
witte bloemen, half onder de bladeren verborgen.witte dovenetel en voortplanting

Verreweg de belanrijkste manier van verspreiding
voor de witte dovenetel zijn de wortelstokken.
Voor de verspreiding over lange afstand dienen
de zaadjes.witte dovenetel en hommels en bijen

Omdat deze bloemen veel honing bevatten worden
ze veel bezocht door hommels en bijen, zoals
grote wolbij, andoornbij, nepetabij,
gouden metselbij, kauwende metselbij,
rosse metselbij, grashommel, en aardhommel.

Witte dovenetel of Lamium album


witte dovenetel en brandnetel

Dovenetel lijkt sterk op de brandnetel en wordt daarom
door grazende dieren gemeden. De bladeren zijn veel
minder scherp gekarteld dan die van de brandnetel,
en de stengel is vierkant met ribben.dovenetel is eetbaar

De bladeren van de dovenetel zijn lekker in salades.
De bloemen zijn eetbaar en vooral die van de paarse
zijn leuk in salades. De bloemen hebben een sterke
honingsmaak omdat ze veel honing bevatten. Bij het
plukken laten de bloemen makkelijk los.

dovenetel verspreiding

Dovenetel heeft een groot verspreidingsgebied welke
Europa en Azie beslaat, en sinds de introductie ook
in Noord-Amerika. In ons eigenland komt de dovenetel
daar voor waar land braak heeft gelegen en in wegbermen.
1 kleine aurelia of Vanessa urticae
2 aardhommel of Bombus terrestris
3 lieveheersbeestje of Coccinella septempunctata
4 tuinloopkever of Carabus hortensis
5 halvemaanzweefvlieg of witte halvemaanzwever of Scaeva pyrastri
6 blinde bij of Erystalis tenax

. 7 Geelgestreepte modderkever of staphylinus caesareus
1 witte dovenetel of Lamium album
2 akkerdistel of Cirsium arvense
3 wilde peen of Daucis carotis

Op deze website zijn te vinden:
gele dovenetel
witte dovenetel
Niet verwant is:
brandnetel


Cypreswolfsmelk (1)
De Cypreswofsmelkvlinder met rups(2)(Hyles euphorbiae)
Witte dovenetel(3)(Lamium album()
Bilzenkruid (4)(Hyosciamus niger)
Boerenwormkruid (5)(tanacetum vulgare)(4),
Sempervivum (6) Huislook
Stinkende ooiervaarsbek (7)(Geranium robertianum)
Aardslak(8)(arion empiricorum of Arion ater)
Voorjaarsganzerik(10) (Potentilla verna)
De grote Brandnetel(11) (urtica dioica)