Zeepier


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Zeepier, leegloperDeze worm is vooral bekend bij sportvissers, het is een veel
gebruikt lokaas voor het vangen van platvissen. Dit dier is een
zogenaamde zandeter: het filtert de eetbare bestanddelen uit zand.
De zeepier is de belangrijk in de voedselkringloop op de wadden.
Deze wormen kunnen tot 8 jaar oud worden.
Een jonge zeepier. Duidelijk te zien is het dunne staartstuk
Wanneer een zeepier op het droge is plakken de kieuwen tegen
het lijf aan.
Met dank aan Bert van TopsybaitsPieren steken


Zeepieren worden als levend aas gebuikt voor het vangen
van vissen. Zeepieren worden met een (aardappel)riek
uitgestoken, in een lange gleuf.


De beste tijd voor pierensteken-wanneer de zee zich net heeft teruggetrokken zitten de
wormen het hoogst in hun holen.
- bij slechte weer (lage luchtdruk) zijn de wormen het dichtste
aan het oppervlakte
- bij vrieskou zitten de wormen diep onder de grond.De zeepier verraadt zich door gaatjes en hoopjes
bij laagwater.
Waar zeepieren te vangen


In het gebied tussen de eb en de vloedlijn bevinden
zich de zeepieren . De zwarte zeepier bevindt zich
verder van de kust af. In de waddenzee is geen vergunning
nodig voor pieresteken , maar in de Oosterschelde wel.
Jaarlijks worden 1500 vergunningen afgegeven bij de
Federatie ZuidWest Nederland.
Een beroeps spitter kan per dag 6 kg of te wel 1000 pieren
per dag vangen
De zeepier uitwerpselen bestaan vooral uit zand.De kop van de zeepier.De zeepier op de noordzeebodem , erachter zijn kokerwormen
te zien, een afbeelding van Schmeil, zie onder.Behalve via de huid gebruikt de zeepier
ook externe kieuwen voor de ademhalingDe kieuwen van de zeepier zijn duidelijker bij een hogere
vergroting .


WaddeneilandenDe hieronder genoemde planten en dieren zijn alle rondom Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland te vinden.

Planten


cranberry
deens lepelblad
duinviooltje
lepelblad
engelsgras
helmgras
parnassia
waterpunge
zeeraket
zeekraal
zeevenkel
zandhaver
zeealsem
zwarte toorts
zeebiet of strandbiet

vogels


aalscholver
kokmeeuw
lepelaar
strandplevier
bonte strandloper
wulk
zilvermeeuw

zeedieren

alikruik
doorschijnende zakpijp
eendenmossel
figuurzaagje
garnaal
gesterde geleikorst
goudkammetje
haas
heremietkreeft
jacobsschelp
kabeljauw
kompaskwal
kokkel
mossel
noordzeekrab
oester
oesterblad
oorkwal
paalworm
pelicaansvoet
plankton
rode poon
scheermes
strandvlo
kleine slangster
strandkrab
schol
veterwier
wapenworm
zager
wijting
zeeanjelier
zeekomkommer
zeeboontje
zeedistel
zeedruif
zeekat
zeemuis
zeepier
zeepokken
zeepostelein

Zeewier in de Noordzeeblaaswier
dulse
eetbare kelp
Gezaagde zee-eik
gaffelwier
knotswier
lomentaria articulata
polysiphonia urculata
riemwier
zeesla
Otto Schmeil


Otto Schmeil (1860-1943) geldt als de grote
hervormer van het onderricht in de biologie.
Van zijn "Lehrbuch der Zoologie" und "Lehrbuch der Botanik" '
zijn 170 herdrukken verschenen in 17 talen.
Samen met Brehm was hij
opdrachtgever voor de mooiste reproducties van dier en plant.
Bekijk op deze website:
zoetwaterspons
eekhoorn
kevers
dennenkegel
roodborstje
parnassia
zeepier
infusoria
zeewier
steenkooltijdperk
madeliefje
vliegen en horzels

  De zeepier op het strand
  Deze worm komt in grote getale onder het strandoppervlakte en op
  het wad voor. Het beestje leeft in diepe gangen onder het
  oppervlakte. En dat moet ook wel: elk ander dier is vijand:
  vogels , krabben en vissen en zagers.
  De zeepier leeft van algen, afval en kleine wormpjes wat het tegenkomt.


  Het hol van de zeepier bevindt zich op 40 cm onder het zand,
  in een zuurstofarme omgeving. Hier verzameld de zeepier zijn voedsel.
  De bovengrondse uitwerpselen zijn makkelijk te herkennen.

  zeepier

  Aangepast aan weinig zuurstof  Zeepieren leven ongeveer ongeveer 30 cm onder de grond,
  daar is geen zuurstof en de grond is zwart-gekleurd door
  zwavelbacterien. Door hun graafwerk maakt de zeepier een
  verbinding met het zeewater, waardoor zuurstofrijk water
  het hol binnenstroomt. Doordat de zeepier zijn lijf kan in
  en uit trekken , kan hij zuurstofrijk zeewater door zijn hol
  laten stromen.
  -externe kieuwen (zoals op foto's te zien is ) helpen zuurstof
  te verzamelen. De meeste zuurstof wordt niet door de worm
  verbruikt maar door de bacterien in zijn darm.
  - De worm kan ook zonder zuurstof: Wanneer de gangen
  instorten , zoals bij opkomend tij, dan kan de zeepier ook
  zonder zuurstof, en herstelt dan door graafwerk de verbinding
  met de zee.  zeepier steken, een foto van OneillGT

  Het succesverhaal van de zeepier  De zeepier pompt zeewater door zijn hol. Op deze manier
  komt er zuurstof in de darmen van de worm.
  Op deze manier kunnen aerobe (zuurstofminnende) bacterien
  in de darm van de zeepier leven. De worm leeft op zijn beurt
  weer van deze bacterien.

  het verzamelen van voedsel  De worm verzamelt afval wat op de zeebodem ligt.
  Maar ook de dieren welke tussen het zand leven , de microwormen
  en kreefachtigen, deze dieren worden de meiofauna genoemd.  hol van de zeepier

  De zeepier en zijn omgeving  In de waddenzee neemt de zeepier een centrale plaats in de
  voedselketen in. De zeepier wordt door bijna alle andere
  dieren gegeten: Platvis , zoals de schol , eten het achterste
  gedeelte van de worm op wanneer hij boven de grond uitkomt. Dit
  kan zonder veel schade voor de worm , het groeit weer aan.
  zo doet ook de strandkrab, sommige vogels zoals de steltloper
  eten de hele worm op. Het afstoten van een stuk van ht lichaam
  wordt autotomie genoemd.
  Op zijn beurt voorziet de zeepier de wadbodem van zuurstof:
  zonder de zeepier zou de omzetting van afval veel trager verlopen.
  In het najaar produceren zeepieren in grote hoeveelheden sperma en eicellen.

  Een zeepier aan de haak slaan.. De haak wordt ook wel aasnaald of pierennaald genoemd.

  De zeepier als aas


  De zeepier wordt vooral gebruikt om schol te vangen.
  De zeepier verspreidt een sterk geur wanneer deze in het water komt.
  maar doet dat alleen binnen 1 dag na het steken. Het heeft geen zin
  om zeepieren langer te bewaren dus. Na een kwartier in het water
  komen er eigenlijk geen vissen meer op af.
  Zeepier en de zager hebben samen een derde van de biomassa van de waddenzee.

  >
  In zee levende wormen van de Noordzee en Golf van Biskaie
  Librairie J.-B, Baukkuere et Fils, 1906
  1 Zeemuis of Aphrodite aculeata
  2 Lepidonotus squamatus is een borstelworm uit de familie Polynoidae
  3 Nereis pelagica is een borstelworm uit de familie Nereididae
  4 zeepier, wadpier, leegloper of aasworm of Arenicola marina
  5 Ross worm tubes of Sabellaria spinulosa, een borstelworm
  6 pauwenstaartworm, pauwkokerworm, slijkkokerworm of Sabella pavonina
  7 Driekantige kokerworm of Pomatoceros triqueter
  8 Spirorbis carinatus, een kleine borstelworm
  9 Echiurus echiurus, behoort tot Echiura of Echiuroid wormen

  Alles over wormen

  regenwormen
  mestpieren
  tubifex
  platwormen
  zagers
  zeepieren
  zeemuis
  bloedzuigers
  roggenbloedzuiger
  witte worm
  Clepsine
  azijnaaltjes
  microwormen
  chaetogaster limnaei
  pijlworm
  wapenworm
  goudkammetje
  kleine kalkkokerworm


  Zeevissen

  Vissen op de Noordzee en Waddenzee:

  Schol en tong

  zagers

  zeepieren

  de pier van Ijmuiden

  garnalen

  kabeljauw
  Autotomie

  Autotomie of zelf amputatie is het afwerpen van lichaamsdelen om aan een aanvaller te ontsnappen.
  Dit komt dan vooral voor wanneer er weinig andere mogelijkheden zijn om te ontsnappen. Het bekende voorbeeld is de staart van de hagadis. Op deze website komen enkele dieren voor welke ook zelfamputatie gebruiken: dit gebeurd vooral door dieren welke tussen stenen leven leven waartussen ze vast kunnen komen te zitten. Neem een kijkje bij:
  zoetwaterpissebed
  strandkrab
  hooiwagen
  zeepier
  regenworm
  hazelworm
  hooiwagenspin
  langpootmug
  degenkrab
  slangster
  zeester
  haarster  visitors English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!