Mysis of aasgarnalen

mysis, aasgarnalen


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Mysis

aasgarnaal

Een klein, tot 1 cm groot garnaaltje, met een typische
zwemhouding, het dier zwemt meestal rechtop, maar kan ook
horizontaal zwemmen. Het leeft in grote groepen in licht
brak water. Mysis Relicta is een zoetwatersoort, welke
veel in de VS wordt verhandeld. De mysis uit Nederland
leeft in brakwater en heet Neomysis relicta.
Mysis relicta voedt zich vooral met kleine bodembewoners,
zoals amphipods en wormen. Mysis relicta voedt zich ook
met algen, vooral in de maand mei. Mysis leeft overdag
bij de bodem, en s'nachts vlak bij de oppervlakte.Mysis
Mysis relicta


Mysis
Enkele Mysis relicta in een bakje ongeveer
5x natuurlijke grootte.


Mysis
Alle drie de foto's zijn van Jaap Cost Budde, voor meer foto's kijk: Flickr


Mysis als levend voer


Mysis wordt gebruikt als voedsel voor zoutwater vissen.
Mysis heeft een gunstige lage, fosfaat en nitraat gehalte
en belast daardoor de zuivering van het aquarium minder.
Ook zijn ze goed te gebruiken als levend voedsel voor
zoetwatervissen, salamanders en
andere garnalen, zoals steurgarnaal en de gewone garnaal
. De mysis voor zoetwatervissen wordt eerst gevangen met een
theezeefje uit een emmer en dan met gewoon water afgespoeld.
In zoutwater toegevoegd kunnen ze onbeperkt in leven blijven,
en ook in zoetwater weten ze zich enkele uren te handhaven.Brakwater aquarium

Mysis is ook een dankbare bewoner voor het brakwater aquarium.
Het leeft daar dan in grote scholen en doet nuttige zaken
zoals het opruimen van afval en het eten van algenaanslag.
De mysis voedt zich ook met koikarpervoer of levende prooi,
zoals de rode muggelarve.

Mysis is een groepsdier
Mysis leeft in groepen.

mysis,samengesteld oog
Mysis, samengesteld oog,
200x, levend

Holgen aquariumvissen in Amsterdam verkoopt levende mysis .

  Verspreiding

  Oorspronkelijk komen deze garnaalachtige dieren uit de
  noordelijke delen van de wereld. Ze werden ter
  verbetering van de visstand ingevoerd in veel
  zuidelijker gelegen meren in Europa en de VS en
  weten zich daar goed te handhaven. In Nederland
  zijn ze op te vinden in brakwater gebieden, met name
  daar waar het zoutgehalte snel kan wisselen , zoals
  bij sluizen. Een goede stek zijn die kanalen welke
  in het Noordzeekanaal uitkomen, rondom Halfweg met name.  Kweken en bewaren


  In zeewater kunnen ze dus lang in leven blijven,
  maar in brak water geeft de beste kweekresultaten,
  een zoutgehalten van 1003-1010 is het beste, licht brak dus.
  Voeg als zout toe het speciaal daarvoor in de handel zijnde
  zout toe om zeewater te bereiden, dus geen gewoon keukenzout.
  Gebruik veel zuurstofstenen, het water in de bak moet flink in
  beweging zijn! Gebruik een hoge filtratiesnelheid: de diertjes
  zijn grote vervuilers en hebben een hoge stofwisselingsnelheid
  en zuurstofverbruik.  De voedingswaarde van levend voer.


  Bellen en bellenblokjes


  Alle kreeftachtigen hebben last van kleine bellen.
  Gebruik dus alleen grote bellen!
  Mogelijk komt dit doordat de kieuwen bij kreeftachtigen
  onder het lijf zitten (bij vissen aan de zijkant),
  luchtbelletjes brengen dan de kreeftachtige uit balans.
  in ieder geval wordt de waterstroom door de kieuwen
  belemmerd. Bij kleine kreeftjes komt daar ook
  nog bij dat ze daardoor ongewild aan de
  oppervlakte komen.

  Mysis en afschuimers  Mysis produceren veel afvalstoffen, met name eiwit.

  De stof werkt als emulgator, met andere woorden het
  verhoogd de schuimvorming. Zodoende doen afschuimers
  hun werking veel beter wanneer er mysis in het water is.

  Een belangrijk verschijnsel voor diegene met
  zoutwateraquaria die afschuimers gebruiken voor de reiniging.
  Kijk voor meer info over dit onderwerp bij: afschuimers

  Zuurstof

  Mysis heeft een hoog zuurstofverbruik, doordat ze een hoge
  verbranding hebben. Er zijn verschillende oorzaken waardoor
  zuurstoftekort een bedreiging kan zijn:
  1 hoeveelheid : in goede omstandigheden plant mysis zich
  razendsnel voort, en komt dan in grote scholen voor.
  Overdag houden deze scholen zich op bij de bodem:
  daardoor kan lokaal een zuurstoftekort onstaan.
  2 temperatuur : bij hogere temperatuur daalt de hoeveelheid
  opgelost zuurstof en stijgt de stofwisseling en daardoor het
  zuurstofverbruik.
  3 vervuiling : mysis zijn grote vervuilers: door hun
  afvalproduct (een eiwit) verzuurt het water, waardoor de
  zuurstofopname wordt bemoeilijkt.


  mysis vangen

  Mysis wordt tijdens dag uren gevangen met een groot schepnet.
  Mysis heeft de neiging om zich langs de oevers te verzamelen.
  Als bijvangst is vaak de brakwatersteurgarnaal
  aanwezig. Deze leeft onder de scholen mysis.
  De gevangen mysis wordt dan zowel als goedkoop
  levend voer bewaard in een emmer met zuurstofblokje,
  maar de grootste hoeveelheid wordt ingevroren.

  En verder?

  Een groepje mysis leeft nu al jaren in een bak welke ecologisch in evenwicht
  is , kijk voor meer info bij
  ecologie aquarium
  Mysis eet ook levend voer, zoals daphnia en rode muggelarve en artemia
  Maar ook aas, afval en plantaardig voedsel
  Zelf koop ik mijn mysis bij aquariumhuis Holgen, in Amsterdam, kijk bij links

  microscopie


  Mysis is een dankbaar diertje voor onder de microscoop

  mysis ,kop
  mysis ,kop en sprieten, 60x, levend


  Evenwichtsorgaan  Mysis heeft onder de staart een steentje, een statocyst in een
  met vocht gevulde ruimte.
  Met behulp van dit steentje weet het wat boven en onder is.
  Mysis gracilis, anatomie
  Mysis, de statocyt.  Microscopische foto's zijn op de volgende
  websites te vinden:
  rotiferia
  mysis
  witte muggelarve
  waterdruppel
  cyclops
  diaptomus
  infusoria
  beerdiertje
  bryozoa
  plankton
  polysiphonia
  plumatella repens
  zeevonk

  Levend voer

  Op deze website is een grote collectie
  levend voer te vinden: hoe ze zelf te kweken, hoe ze te voeren,
  hoe ze te bewaren en met veel tips.


  Voor vissen en salamanders


  Daphnia
  Cyclops
  Diaptomus
  Infusoria
  Artemia
  Rode mug
  Zwarte mug
  Witte mug
  Mysis
  mosselkreeftje
  Rotifers
  Azijnaaltjes
  Microwormen
  Witte wormen
  Tubifex
  Steurgarnaal


  Voor kikkers, reptielen en spinnen:


  azijnvliegje
  Fruitvliegje, bananenvliegje
  krulvlieg
  huisvlieg
  Collembola
  Krekels
  Weideplankton
  Bonenkever
  Rijstmeelkever
  meelworm
  visitors English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!