mestpier


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


mestpier

Een worm uit de strooisellaag, welke ook een
toepassing heeft als haakaas maar vooral om
compost om te zetten.

De worm is ook bekend als tijgerworm, Californische worm.


Kampioen van de composthoopDe mestpier is de worm welke het beste in staat
is afval in compost om te zetten. andere wormen
zoas de dauwpier worden daarbij verdrongen.
De worm is gemakkelijk te vinden in mesthopen,
en compostbakken.De mestpier heeft het pas echt naar zijn zin in
de composthoop.Een composthoop dient 2x per jaar
omgespit te worden, waarbij het binneste
buiten komt.


Kampioen van de strooisellaagIn de strooisellaag leeft het tesamen met de andere dieren:
vooral met pissebedden, grote afvalverwerkers.
de miljoenpoten ook deze eten ook plantaardige
afval producten maar doen dat niet
zo efficient als de mestpier. De duizendpoot is een vijand van de mestpier
De springstaarten komen massaal voor in de strooisellaag
en ook deze voeden zich met plantaardig afval.
Wanneer ze dood gaan worden ze ook door de
mestpier verteerd. Er leven veel andere insekten,
zoals mieren. De loopkevers en de
kortschilkevers zijn jagers op de mestpier.
De nematoden, dit zijn vooral alleseters, ze eten
bacterien, algen , schimmels en ook elkaar, sommige
leven van wortelssappen
. EnchytreeŽn zijn een klein soort regenworm, ze concureren
met de mestpier maar kunnen zich minder snel voortplanten.
Spinachtigen :Dit zijn de jagers van de strooisellaag,
vooral hoornmijten en roofmijten doen dat, er zijn
veel soorten, gespecialiseerd in een bepaade
prooi.
zoogdieren: muizen en mollen jagen op mestpieren.
vogels zijn belangrijke jagers op de mestpier.


de mestpier als haakaas


de mestpier is uitstekend visaas, het verspreid een sterke
geur in het water en blijft lang in leven aan de haak.
Het is een beter aas dan de grotere regenworm/
De wormen dienen in de koelkast bewaart te worden.