Waterwereld

kleine kalkkokerworm

Dit is een kokerworm welke in lichtgebogen verkalke huisjes woont. Deze huisjes zijn vastgehecht aan rotsen, soms aan schelpen. Kleine kalkkokerworm voedt zich met plankton. Wanneer de ogen een bewegende schaduw waarnemen dan trekt de kleine kalkkokerworm zich terug in de koker en sluit deze af met een klepje, het promotorium.

kleine kalkkokerworm verspreiding

De kleine kalkkokerworm is in bijna elke zee te vinden en alle oceanen. Dus ook in de Noordzee, de Arctische zee en de Middelandse zee.Enige marine wormen van de Noordzee.
1 kleine kalkkokerworm of serpula vermicularis
2 Nereiphylla paretti
3
zeemuis of Aphrodite aculaeta

de larve van de kleine kalkkokerworm

De kalkokerworm is tweeslachtig en verspreidt een wolk zaad. Deze bevruchten de eitjes welke zich bij het vrouwtje bevinden. Uit de zygote ontstaat de trochophore , een vrijzwemmende larve.

Zowel de schelpdieren als de wormen hebben in een jong stadium dezelfde larven, de trochophore larven. De larven hebben de neiging naar ht oppervlakte zwemmen en voeden zich met plankton.

1 Terebella emmalina or Pista cretacea
2 kleine kalkkokerworm of serpula vermicularis
3 Eunice magnifica
4 Pomatoceros lamarckii
5 Sabellaria alveolata


De zeeanjelier of Metridium senile, waarvan de mond altijd enigzins geopend is, neemt een centrale plaats in op deze illustratie uit het boek van P. Gosse: Oceaan, De zeeanjelier is hier samen met een doorzichtig roodwier, het Nitophyllum punctatum, zeegras of zoster Maritima en de kleine kalkkokerwormen of sepula vermicularis, Deze zijn vasthecht op een Wijde mantel of Pecten opercularis.