waterwereld
zeemuis


Een zeemuis is een worm welke langzaam over de bodem van de zee voortkruipt, op zoek naar borstelwormen. Wanneer een zeemuis aanspoeld lijkt het op een verdronken muis, vandaar de naam. Het dier wordt 2 decimeter groot.

afweer zeemuis


De zeemuis vertrouwt vooral op de camouflage waardoor het maar moeilijk van de zanderige achtergrond is te onderscheiden. Wanneer het dier van bovenaf wordt benaderd veranderd het snel van kleur; vooral blauw en groen is dan te zien: een manier om vissen af schikken.
In ondiep water is deze afweer minder effectief.


oorzaak achteruitgang zeemuis


De zeemuis was ooit een gewone verschijning in de Noordzee, maar nu is het dier een zeldzaamheid, soms spoelen ze aan op het strand. De belangrijkste reden voor de sterke achteruitgang is de boomkorvisserij. Deze vernietigd zowel de zeemuis zelf maar vooral de wormen in de zeebodem, het voedsel voor de zeemuis.

verspreiding zeemuis


De zeemuis heeft een groot verspreidingsgebied; de Atlantische oceaan, Noordzee, de Noordelijke zeeen. Opvallend is dat de zeemuis tot op grote diepte wordt aangetroffen (meer dan 2000 meter diep), waar geen wormen in de ondergrond voorkomen en ook totale duisternis heerst. Maar dan weer niet voor lichtgevende vissen. Juist hier is de reflecterende kleur opvallend.

fotonische kristallen bij de zeemuisDe haren van de zeemuis zijn bezet met fotonische kristallen: deze veranderen de kleur van het invallend licht in bijvoorbeeld blauw en groen teruggekaatst licht. Het blauwe licht is dan als waarschuwing bedoeld.
Fototonische kristallen zijn zeshoekig (hexagonale) cylinders, de afmetingen zijn een deel van de golflengte van het licht . De precise opbouw van deze cylinders maximaliseerd de reflectie in de richting waar het licht vandaan komt.


Wormen welke in zee leven (bron: Meyers, 1905)
1 pijlwormen of Chaetognatha
2 Rhynchonerella gracilis
3 Lineus kennelii, snoerwormen
4 Dasybranchus caducus, borstelworm
5 Discocelis tigrina, platworm
6 Ptychodera clavigera, borstelworm
7 Sipunculus nudus, Pindawormen
8 Chaetopterus variopedatus, borstelworm
9 roggenbloedzuiger of Pontobdella muricata
10 Pseudobiceros undulatus, platworm
11 Callioplana marginata, platworm
12 Lineus molochinus snoerwormen
13 Halla of pathenopeja
14 Bonellia viridis, Echiura, alleen de slurf is zichtbaar.
15 Euborlasia inmaculata, snoerworm
16 zeemuis of fluwelen zeemuis of Aphrodita aculeata, borstelworm
17 polymeria nebulosa
18 Eunice macrobranchia, borstelworm
19 Eteone syphodonta
20 Nereiphylla paretti, borstelworm
21 Yungia aurantiaca, platworm
22 Serpula of Hydroides uncinata, borstelworm

In zee levende wormen van de Noordzee en Golf van Biskaie
Librairie J.-B, Baukkuere et Fils, 1906
1 Zeemuis of Aphrodite aculeata
2 Lepidonotus squamatus is een borstelworm uit de familie Polynoidae
3 Nereis pelagica is een borstelworm uit de familie Nereididae
4 zeepier, wadpier, leegloper of aasworm of Arenicola marina
5 Ross worm tubes of Sabellaria spinulosa, een borstelworm
6 pauwenstaartworm, pauwkokerworm, slijkkokerworm of Sabella pavonina
7 Driekantige kokerworm of Pomatoceros triqueter
8 Spirorbis carinatus, een kleine borstelworm
9 Echiurus echiurus, behoort tot Echiura of Echiuroid wormen
Zeemuis in een aquarium. Van de zijkant gezien
is de zeemuis grijs, maar vanuit de richting
van het licht gezien heeft de zeemuis snel veranderende kleuren, vooral blauw en groen.


kokerwormen en de zeemuis op een gravure van Meyers Konversations-Lexikon.
1 Tomopteris, een vrijzwemmende worm.
2 spiraalkokerworm. of Spirographis Spallanzanii.
3 Protula intestinum, een borstelworm.
4 zeemuis of Aphrodite aculeata.
5 Hydroides norvegicus.
6 schelpkokerworm of Lanice conchilega.
7 Hermella Sabellariidae.
Meyers konversation lexicon


Dit is een grote Duitse encyclopie, bedoeld voor een breed publiek . Het doel was alle toen bekende kennis bijeen te brengen. Het was de voorloper van Wikipedia. Deze Encyclopedie verscheenm vanaf 1839 en wordt tegenwoordig onder de naam 'Brockhaus' nog steeds verkocht.
Op deze website zijn te zien :
pruimrassen
vleesetende planten
Wormen van de zee
cicaden
struikheide of calluna
heldenbok
kokerwormen
slangster
letterzetter
planten van de Middelandsezee kust
planten van de bodem van het bos


Enkele biezondere vormen van zeeleven. Colin & Cie, 1897
1 eendenmossel
2
het portugees oorlogsschip
3 salps
4 Phidoloporidae sp
5 Flustra foliacea of breedbladig mosdiertje of bladachtig hoornwier
6 Botrylle sp
7 zeemuis of fluwelen zeemuis of Aphrodita aculeata
8 Schelpkokerworm of Lanice conchilega
9 Spiraalkokerworm of Spirographis spallanzi