Waterwereld


Zager


Een zager is een tot 2 decimeter grote worm welke in het zand van de zeebodem leeft. Ze worden als aas bij het vissen gebruikt en worden dan uitgestoken. Tegenwoordig worden zagers ook gekweekt.

zager en andere wormen


De zager eet vooral prooidieren, vooral zeepieren en geleedpotigen. Het grijpt de prooi met de uitklapbare proboscis, gewapend met twee sterke kaken. Zagers zijn goede zwemmers en jagen ook zwemmend achter prooien aan. Vissen zijn te vlug, maar ze vele andere zeebewoners kunnen niet ontsnappen . Het zwemmen gebeurd s'nachts. In gevangenschap eten ze ook vissenvoer.

zager als aas bij het zeevissen


Platvis, zoals schol wordt
sterk aangetrokken door zagers aan de haak, de zager wordt
dan helemaal door haak geregen. Bij het vissen op zeebaars
is het belangrijk dat de zager beweegt, dus wordt de zager
alleen aan de kop vastgezet.

Een foto in een zager kwekerij gemaakt.

het leefgebied van de zager


Het leeft verder van het strand af dan de zeepier .
de grootste aantallen zagers zijn in de bodem te vinden
waar ook mosselen voorkomen.


andere zagersoortenEr zijn twee soorten zagers: De Nereis virens of zager
en de Nereis Diversicolor, de slikzager.
De groene of grote zager is inderdaad groen en maar liefst
40 cm lang, leeft tussen mosselen en kan gemeen bijten.anatomie van de zager


Het lijf van de worm is verdeeld in gelijke segmenten,
de voorste twee segmenten zijn afwijkend:
Het segment van de kop bevat korte voelsprieten of antennes en
ogen en de kaken. Het segment wat daarna (peristomium)
komt bevat het nuchal orgaan en tastdraden.


kop van de zager


organen van de zager


Het nuchal orgaan is waarschijnlijk in staat
geuren waar te nemen. Nephidae zijn organen om
afvalstoffen te verwijderen. Het bloedvat stelsel is
eenvoudig: via het dorsale bloedvat wordt bloed naar de segmenten
gevoerd, waar het via het laterale bloedvat het segment
van zuurstof en voeding voorziet.
Via het buikbloedvat wordt het bloed verzameld en
afgevoerd naar de pharynx, waar de bloedvaten
kunnen pompen: hier neemt het bloed dan weer zuurstof op.

het hol van de zager


De zager maakt lange onregelmatige gangen in de
bodem van de zee, ongeveer evenwijdig aan de
oppervlakte. De worm wacht in het opstijgende
deel tot het avond wordt , en gaat dan jagen.

Zagers steken, een foto gemaakt door OneillGT

Zagers steken


Zagers kunnen gestoken worden bij laagwater.
Waar ze voorkomen is te zien omdat er gaatjes
in het zand zijn. Met een riek wordt een geul gegraven.
Maar de kans om op deze manier een zager te vinden
zijn veel kleiner dan het steken van een zeepier.
De kans om zagers te vinden
is aanzienlijk groter als er ook mossels te zien zijn.
Maar met het steken van de zagers wordt dan ook de mosselbank
vernietigd, om die reden is het steken naar zagers in de
waddenzee verboden.
Zagers zijn daarom duurder en worden
tegenwoordig ook commercieel gekweekt.
Met een riek wordt een geul gegraven.

zagers en de ecologie


Zagers spelen een belangrijke rol is de ondiepe zanderige zeeen. Ze zijn voedsel voor veel vissen en zijn op hun beurt weer jagers op de zeepier, met name. Door hun gewroet brengen ze mineralen uit bodem weer naar boven
Annalid worms of the Arctic and Atlantic oceans.
1 tomopteris renata
2 spirographis spallanzanii
3 mopworm or red fanworm or Protula bispiralis,
4 calcareous tubeworm, fan worm, plume worm or red tube worm or Serpula vermicularis,
5 slender rahworm or Nereis pelagica
6 sea mouse or Aphrodita aculeata
7 Eunoe nodosa
8 ragworm or sandworm, nereis virens
9 lugworm or Arenicola marina
10 Autolytus sp.
11 Amphitrite johnstoni ,a Terebellid worm
12 Onuphis conchilega