waterwereld

roggenbloedzuiger


Dit is een parasiet welke vooral roggen maar soms ook schol als doelgroep heeft. Deze worm wacht op een rotsblok op een passerende rog.

roggenbloedzuiger verspreiding


Deze bloedzuiger komt in de Noordzee en het Noorden van de atlantische oceaan veel voor.

roggenbloedzuiger als vector voor ziektes


Deze bloedzuiger infecteert roggen en haaien ook met de bloed parasiet Trypanosoma raiae. Zowel door bloedverlies aan de bloedzuiger als door de infectie met deze bloedparasiet verzwakken de haai-achtigen snel.Paardebloedzuiger (boven) en roggenbloedzuiger (onder) zijn verwant en kunnen beide goed en snel zwemmen.

Wormen welke in zee leven (bron: Meyers, 1905)
1 pijlwormen of Chaetognatha
2 Rhynchonerella gracilis
3 Lineus kennelii, snoerwormen
4 Dasybranchus caducus, borstelworm
5 Discocelis tigrina, platworm
6 Ptychodera clavigera, borstelworm
7 Sipunculus nudus, Pindawormen
8 Chaetopterus variopedatus, borstelworm
9 roggenbloedzuiger of Pontobdella muricata
10 Pseudobiceros undulatus, platworm
11 Callioplana marginata, platworm
12 Lineus molochinus snoerwormen
13 Halla of pathenopeja
14 Bonellia viridis, Echiura, alleen de slurf is zichtbaar.
15 Euborlasia inmaculata, snoerworm
16 zeemuis of fluwelen zeemuis of Aphrodita aculeata, borstelworm
17 polymeria nebulosa
18 Eunice macrobranchia, borstelworm
19 Eteone syphodonta
20 Nereiphylla paretti, borstelworm
21 Yungia aurantiaca, platworm
22 Serpula of Hydroides uncinata, borstelworm

Hirudinae, from: Schmarda 1861.

1 Hirudo Australis or Hirudo Quinquestriata, five-striped leech, Bosisto
2 Hirudo multistriata - Ceylon
3 Hirudo flava - Ceylon
4 Haemopsis ceylanica - Ceylon
5 Pontobdella oligothela - Adriatic sea
6 Pontobdella macrothela - Jamaica
7 Pontobdella leucothela - Australia
8 Pontobdella prionodiscus - Antilles Sea.