mosselkreeftje

mosselkreeftje


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
mosselkreeftjes

Dit zijn in het water levende kreeftachtigen, welke zich voeden met plankton. Mosselkreeftjes zijn succesvolle kreeftjes, en zijn overal op aarde in de zeeen maar ook in het zoete water te vinden.

mosselkreeftje als bijvangst

Mosselkreeftje komen soms voor als bijvangst bij het vangen van watervlooien en komen op die manier in het aquarium. Ze worden dan door vissen opgegeten.

mosselkreeftje als plaag

Zelden vormen ze een plaag, en dan met name
als in aquaria vissen voorkomen welke geen
zooplankton eten. Deze mosselkreeftjes voeden
zich dan met teveel gegeven vissenvoer.
Mossel kreeftjes zien er dan uit als witte
puntjes. De oplossing van dit probleem is dan
spaarzaam voederen. Mossel kreeftjes veroorzaken
alleen in hele grote dichtheden problemen,
vooal door stress.Mosselkreeftjes aan de oppervlakte,
mogelijk is de middelste een Notodromas sp,
welke direct onder het wateroppervlakte
zijn voedsel zoekt.
Een foto van Jaap Cost Budde,

mosselkreeftjes zijn al lang op aarde

Recentelijk zijn zeer oude fossielen van
mosselkreeftjes in Engeland ontdekt, meer
dan een half miljard jaar oud. Deze mosselkreeftjes
Zien er bijna exact hetzelfde uit als
de moderne mosselkreeftjes.

Biozone en biostratigrafie


Biozones zijn lagen in gesteentes welke herkenbaar
zijn omdat er een kenmerkend fossiel dier in voorkomt
(Steno's law of faunal succession). Hieraan is de
leeftijd van dat gesteente te bepalen (biozonatie).
Dit is dan vooral het geval waneer het fossiele dier
er in grote getale in voorkomt (Abundance Zone,
Peak Zone, of kortweg Acme). Deze periode duurt dan
kort en is bijzonder bruikbaar voor een tijdsbepaling.
Het dier wat dan kenmerkend is voor die periode
heet gidsfossiel. Sommige fossielen van dieren
en planten zijn uitstekend als gidsfossiel te gebruiken,
bijvoorbeeld mosselkreeftjes.Biozones volgen de principes van Steno;

1 de oudste laag is de onderste,
de jongste laag de bovenste (Law of superposition)

2 wanneer een laag is onderbroken
door een valei, dan hebben de lagen aan de overkant
lagen dezelfde leeftijd. (principle of lateral continuity)

3 dat wat die laag onderbreekt is jonger
dan de andere lagen (principle of cross-cutting relationships)

4 gidsfossielen komen in
diezelfde gesteente laag voor, alleen in een
bepaalde periode voor (law of faunal succession)

Wanneer fossielen van bepaalde mosselkeeftjes (4) in een
gesteente laag voorkomen, moeten de gesteentes erboven jonger zijn,
en eronder ouder 1.
De gesteentelaag aan de overkant van de vallei heeft dus dezelfde
leeftijd 2.
Overal in de gesteente laag zullen die fossielen voorkomen (4).
De vallei zelf is het jongste van de gesteentes (3).illustraties van A.E. Brehm


Alfred Brehms (1829-1884) is de aucteur van
"Tierleben ", vertaald als "Het leven der dieren"
(Brehms Life of animals). De volgende illustraties
zijn uit deze uitgave:

slangen
wantsen
slakken
eekhoorn
egel
degenkrab
zilvermeeuw
zeekat
kabeljauw
vink en distelvink
salamanders
nachtvlinders
wolzwever, aardhommel
zijdevlinder
salamanders
infusoria
poliep of hydra
Portugees oorlogsschip
raderdiertjes of rotiferia
muurhagedis
mosselkreeftje
schorpioenvlieg
spiraalkokerworm
passiflora


gravures uit Brehms:

hommel
bonenkever
graafwesp
vliegen
strandkrab
pissebed
zee-egel, zeelelie
porpita en velella of bezaantje
bloedkoraal
meivliegen
dagvlinders
petrobius maritimus
poelslak
loopkevers
waterwantsen
vlokreeft
veldkrekel
zoetwaterpissebed
zeenaald
groene kikker
zoetwaterpissebed
glimwormen
waterspin
schol
rode bosmier
konijn
huiskrekel
platwormen
ribkwallen
goudwesp
Foto's van Jaap Cost Budde

vlokreeft
hydra
watermijt
staafwants
ruggezwemmer
mysis
clepsine
chaetogaster limnaei
mosselkreeftjes
bryozoa
eikenmos
groot dooiermos
kleine spinnende waterkever
kijk voor nog meer foto's hier