waterwereld

Aardhommel


Dit zijn vriendelijke brommende insecten met alleen maar nuttige eigenschappen ,zoals het bevruchten van bloemen. Van alle hommels komt de aardhommel het meeste voor, en zijn ook het eerste actief: In maart en april gaat de koningin een nieuw nest zoeken. Dit nest wordt in een hol gemaakt in zandgrond.

andere hommelsOnderscheidt met andere hommels: alleen de tuinhommel heeft ook een witte kont maar heeft ook een extra gele streep. De aardhommel is al heel vroeg in het voorjaar te vinden andere hommels niet. De veldhommel of kleine aardhommel heeft citroengele strepen maar is toch lastig te onderscheiden.

commercieel gebruik aardhommelsAardhommels worden met name in de tuinbouw gebruikt voor de bevruchting van bloemen, bijvoorbeeld van tomaten. Aardhommels hebben een voordeel boven andere hommels, zoals de tuinhommel, akkerhommel, steenhommel en weidehommel: de aardhommel is actiever bij lagere temperaturen.

aardhommels en aardhommelnesten

Hommels maken éénjarige kolonies. De werksters worden bevrucht, en deze worden daarna dan koninginnen genoemd. De koninginnen overwinteren, de overige aardhommels niet. Wanneer je in het vroege voorjaar hommels ziet dan zijn dit dus de koninginnen die ontwaakt zijn uit hun winterslaap en daarna bezig zijn een nieuwe kolonie te stichten.
Aardhommelkoninginnen kunnen zelf nesten graven in het voorjaar, maar maker liever gebruik van bestaande hommelnesten en doden dan de inwonende koningin. Deze nesten liggen oppervlakkig onder de grond. Ook worden muizennesten gebruikt, muizennesten kunnen diep de grond ingaan. Aardhommelnesten in de tuin hoeven niet geruimd te worden, hommels hebben geen belangstelling voor mensen.
Een aardhommels (werksters) op een aardhommelnest. Er zijn geopende cellen te zien. Aardhommelnesten bevatten meer dan honderd werksters, dat van weidehommels minder dan honderd.

voeding van de aardhommel


De aardhommel voedt zich met het stuifmeel van wilgen in het vroege voorjaar in de zomer op distels, klaver en vingerhoedskruid. Het dier breekt in bij bloemen, het maakt gaten in de bloemen.

steek van de aardhommel

De aardhommel heeft een pijnlijke steek, maar steekt zelden. Een complicatie van zo´n steek is de anaphylactische shock, deze ontstaat door allergie. Allergie ontstaat alleen als iemand al eerder door een hommel is gestoken. Maar omdat hommels uiterst zelden steken, is die kans zeer klein. In feite toont een hommel biezonder weinig interesse in de mens, en al vaak is gezien dat aardhommels door kinderen worden geaaid, terwijl de hommel dan gewoon doorgaat met honing verzamelen.
De angel van een hommel is glad en blijft dus niet in de huid steken.

kweken van de aardhommel


Commerciele gekweekte hommels zijn kostbaar, en de marges hoog. Maar zelf opkweken is makkelijk, de aardhommel laat zich makkelijk opkweken met was, zoals in waskaarsen.
"Dit is de aardhommel: Bombus Terrestris ze overwinteren in de grond (dat zijn alleen de bevruchte Koninginnen) om in het voorjaar een kolonie te beginnen. Ze gebruiken vaak oude muizennesten of grote pollen gras vooral zonnige plekken. Ik had vaak rond de vijver nesten en als ik er dan per ongeluk in de buurt stond of onkruid verwijderde dan klonk er een geweldig gezoem.....protest! Het nest is inderdaad een soort nest van gras en mos met wascellen er in en een kleine uitvlieg opening. De jongen krijgen stuifmeel en nectar. De hommels dragen het stuifmeel in korfjes aan de achterpoten. Mannetjes hebben langere antennae en verschijnen in de zomer net zoals de werksters: deze lijken op de mannetjes."
Een foto en tekst van Rika.Een koningin van de aardhommel op zoek naar een nieuw nest. Vaak wordt een al bestaand hommelnest gekraakt en de koningin gedood. Een foto gemaakt in maart, maar koninginnen kunnen al in januari op pad zijn.

Deze foto is gemaakt door adri


Een illustratie van A.E.Brehms, "het leven der dieren" , 1918
1 De aardhommel, vrouwtje met een nest waarvan het dak
is verwijderd.
2 De steenhommel.
Aardhommel eveneens een illustratie van A.E. Brehms,1 kleine aurelia of Vanessa urticae
2 aardhommel of Bombus terrestris
3 lieveheersbeestje of Coccinella septempunctata
4 tuinloopkever of Carabus hortensis
5 halvemaanzweefvlieg of witte halvemaanzwever of Scaeva pyrastri
6 blinde bij of Erystalis tenax

. 7 Geelgestreepte modderkever of staphylinus caesareus
1 witte dovenetel of Lamium album
2 akkerdistel of Cirsium arvense
3 wilde peen of Daucis carotis


Hommels, een illustratie uit "insects at home", J.G.Wood 1883.

1 Veldhommel of Bombus lucorum, vrouwtje
2 Moshommel of Bombus muscorum
3 Bombus (Psithyrus) vestalis op het nest van een aardhommel
4 gewone langhoornbij ofEucera longicornis
1 meidoorn
2 Lijmkruid of Silene maritima 'Weisskehlchen'


rode klaver
Rondom de Rode Klaver: een schoolplaat van M.A.Koekkoek.
1 Groot koolwitje (Pieris brassicae)
2 Atalanta (Vanessa Atalanta)
3 Gouden loopkever (Carabus auratus)
4 gewone aardhommel (Bombus terrestris)
5 gewone oorworm (Forficula auricularia)
6 Groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima)
1 rode klaver (Trifolium pratense )
2 madeliefje (Bellis perennis)
3Grote klaproos (Papaver rhoeas)
4 grote brandnetel (Urtica dioica)