Wegedoorn


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
Wegedoorn


De Wegedoorn is een stekelige struik welke vooral in
de duinen groeit. Wanneer wegedoorn de kans krijgt
groeit de struik uit tot een klein boompje van 6 meter
hoogte. Deze boom heeft enigzins kalk in de
ondergrond nodig. Wegedoorn is waardplant voor
boomblauwtje en de citroenvlinder.


De bloemen van de Wegedoorn

In het begin van de zomer bloeit de Wegedoorn met
kluwens van geel groene bloemen welke
zoet maar niet echt lekker ruiken.


De bessen van de wegedoorn

De wegedoorn maakt zwarte, giftige bessen, deze
ontstaan uit groene bessen. De bessen zijn giftig
voor de mens, maar vogels weten er wel raad mee.
Het gif (hydroxymethylanthraquinone) veroorzaakt in
lage hoeveelheden diarhee en in grotere hoeveelheden
levercirrhose.


wegedoornsiroop

Deze siroop bevat als werkzaam middel het hierboven
genoemde hydroxymethylanthraquinone wat een
smalle therapeutische marge heeft, niet voor
kinderen geschikt is en ook beter niet verhandeld
zou moeten worden.

De wegedoorn als haag

De Wegedoorn kan als ondoordringbare haag gebruikt
worden hoewel andere struiken voor dat doel wat
beter geschikt zijn, zoal meidoorn en sleedoorn.


De wegedoorn verspreiding

Wegedoorn groeit in kleine aantallen in Nederland en Belgie, in grotere aantallen in Midden Europa en Midden Siberie. Tegenwoordig komt wegedoorn in grote getale in Noord-Amerika voor waar het werd geintroduceerd. Wegedoorn veroorzaakt door problemen door de grote hoeveelheden waarin het voorkomt.